Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców

W dniach 06 - 07.03.2024 r. Zarząd ds. Cudzoziemców KG SG wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował spotkanie konsultacyjne naczelników oraz zastępców naczelników strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, poświęcone wymianie spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu detencji administracyjnej.

W dniach 06 - 07.03.2024 r. Zarząd ds. Cudzoziemców KG SG wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował spotkanie konsultacyjne naczelników oraz zastępców naczelników strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, poświęcone wymianie spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu detencji administracyjnej. 

Przedsięwzięcie, którego celem  była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, otworzył Zastępca Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG ppłk SG Aleksander Ulański. W dalszej części Pani Dyrektor Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu ds. Cudzoziemców omówiła sprawy złożoności obsługi cudzoziemca przebywającego w strzeżonym ośrodku w kontekście funkcjonowania oddziałów zamiejscowych DPU UDSC.

Następnie przedstawiono problematykę związaną z zabezpieczeniem potrzeb małoletnich bez opieki w ośrodku o profilu rodzinnym oraz zasady realizowanego przez Straż Graniczną zabezpieczenia medycznego w przypadku przyjęcia cudzoziemca do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Poddano pod dyskusję ocenę zasadności detencji cudzoziemca w kontekście osób, wobec których zachodzą przesłanki z art. 400 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach oraz sposób działania w przypadku ewentualnych wydarzeń nadzwyczajnych, mogących mieć miejsce w związku z funkcjonowaniem ośrodka o profilu męskim.

Na koniec spotkania omówiono wyzwania strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców obsługującego cudzoziemców o profilu samotnych mężczyzn oraz zabezpieczanie pobytu cudzoziemca w detencji administracyjnej z perspektywy realizowanych czynności identyfikacyjnych i powrotowych. 

SG w Lubaniu