Drogi z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego

Kolejne dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg na terenie Gminy Siekierczyn.

Kolejne dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg na terenie Gminy Siekierczyn.

Na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zarębie o nawierzchni tłuczniowej pozyskaliśmy środki w kwocie 150.000 zł. Natomiast na wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudzicy otrzymamy dofinansowanie w wysokości 248.750 zł, jako kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłym roku.

Dzięki modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, nie tylko znacznie poprawią się warunki dojazdu oraz standard życia naszych mieszkańców, ale również wzrośnie bezpieczeństwo rolników podczas wykonywania prac polowych.

O postępach w realizacji opisanych wyżej inwestycji, będziemy Państwa informować w kolejnych relacjach.  

Wójt Gminy Siekierczyn