Olszyński Klub Rowerowy ma już rok!

Sobota 9 marca była dniem szczególnym dla członków Olszyńskiego Klubu Rowerowego, bowiem obchodzili oni uroczyście pierwszą rocznicę powstania klubu.
Sobota 9 marca była dniem szczególnym dla członków Olszyńskiego Klubu Rowerowego, bowiem obchodzili oni uroczyście pierwszą rocznicę powstania klubu.
 
Uroczystość „1 Roczku” odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie. W czasie oficjalnej części wydarzenia, dyrektor GOK Jolanta Napadłek przybliżyła historię powstania klubu i podsumowała dotychczasowe działania OKR. Natomiast szef OKR Paweł Staroń nakreślił plany klubu na najbliższe miesiące.
Oczywiście na uroczystości nie zabrakło tradycyjnego torta i symbolicznej lampki szampana. Gośćmi rocznicowej imprezy OKR, byli sponsorzy klubu oraz członkowie klubu cyklistów Tri Team Lubań.
 
Członkom Olszyńskiego Klubu Rowerowego, z okazji I Rocznicy Powstania, serdecznie gratuluję dotychczasowych sukcesów i równocześnie życzę niesłabnącego zapału oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata działalności klubu. Serdecznie dziękuję wszystkim członkom OKR na czele z szefem klubu panem Pawłem Staroniem oraz dyrektor GOK pani Jolancie Napadłek, za niezwykłe zaangażowanie i stałą obecność w życiu sportowym Gminy Olszyna - mówi Burmistrz Olszyny Leszek Leśko.
 
Olszyński Klub Rowerowy powstał w marcu 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie z inicjatywy Pawła Staronia, miłośników cyklizmu z terenu Gminy Olszyna oraz szefowej olszyńskiego GOK Jolanty Napadłek. W ciągu roku działalności, klub zorganizował kilka dużych rajdów rowerowych w granicach gminy i gmin ościennych. Warto również podkreślić że członkowie klubu akcentowali swoją obecność na niemal każdej imprezie rowerowej w naszym subregionie. Wzięli również aktywny udział w Dożynkach Gminnych 2023 i finale WOŚP 2024.
 
Autor: Sławomir Piguła - Promocja Gminy Olszyna/Gazeta Olszyńska