Wkrótce rusza remont zabytkowego kościoła w Uniegoszczy

W połowie ubiegłego roku Gmina Miejska Lubań pozyskała ponad 1,1 miliona złotych w pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W połowie ubiegłego roku Gmina Miejska Lubań pozyskała ponad 1,1 miliona złotych w pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Program przewidywał bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem do innych podmiotów, będących właścicielami lub zarządcami zabytków. Wkład własny, konieczny do uzyskania dofinansowania, to minimum 2% wartości inwestycji. 

Jednym z pozytywnie rozpatrzonych wniosków było wsparcie renowacji i konserwacji zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaniu – Uniegoszczy. Parafia, za pośrednictwem miejskiego samorządu, otrzymała prawie 500 tysięcy złotych, dzięki którym już wkrótce rozpoczną się prace.

W procedurze zapytania ofertowego wybrana została firma Ars Fortis z Krakowa, która zajmie się delikatną zabytkową materią. Najpierw wyremontowane zostaną empora, epitafia z piaskowca oraz ściany nawy i kaplicy bocznej. Inwestycja będzie kosztowała prawie 400 tysięcy złotych.

Na rozstrzygnięcie oczekuje jeszcze przetarg na renowację barokowych rzeźb. 

Przypominamy, że w pierwszym rozdaniu Polskiego Ładu dla zabytków otrzymaliśmy także środki na rewitalizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (etap I) oraz konserwację połaci dachowych i obróbek blacharskich dachu kościoła pw. Św. Trójcy w Lubaniu

W drugiej edycji programu Gmina Miejska Lubań pozyskała natomiast wsparcie na pierwszy etap renowacji XIII-wiecznej Wieży Trynitarskiej wraz z otoczeniem.

(ŁCR)