Inwestycje lubańskiego samorządu – zielony Lubań

W ostatnich latach samorząd Lubania przeznaczył blisko 8,3 miliona złotych na rewitalizację terenów zielonych, sprzyjających odpoczynkowi i rekreacji lubanian. W planach są już kolejne inwestycje o wartości przekraczającej 13 milionów złotych.

W ostatnich latach samorząd Lubania przeznaczył blisko 8,3 miliona złotych na rewitalizację terenów zielonych, sprzyjających odpoczynkowi i rekreacji lubanian. W planach są już kolejne inwestycje o wartości przekraczającej 13 milionów złotych.

Zieleń pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców miast, dając cień i obniżając temperaturę otoczenia. Rośliny poprawiają jakość powietrza, redukują hałas, są ostoją drobnych zwierząt. 

Park na wulkanie dla mieszkańców i turystów 

Rewitalizacja parku na Kamiennej Górze została podzielona na etapy. W 2022 roku odebrana została część inwestycji, polegająca na zmodernizowaniu drogi dojazdowej do szkoły muzycznej w „zameczku” oraz drogi biegnącej w kierunku cmentarza żołnierzy radzieckich wraz z miejscami parkingowymi. Dla wygody spacerowiczów przebudowano ciągi piesze wzdłuż tych dróg, a także alejkę prowadzącą od „zameczku” do amfiteatru. Prace kosztowały blisko 4,8 miliona złotych, z czego 2 miliony złotych stanowiło dofinansowanie z funduszy rządowych. Kolejne etapy rewitalizacji parku mają na celu przywrócenie mu dawnych walorów turystycznych i krajobrazowych. Najbliższe plany to m.in. modernizacja oświetlenia i budowa platformy widokowej. 

Dla bezpieczeństwa spacerowiczów w 2019 roku wymienione zostało 300 metrów ogrodzenia wokół „kociołka”. Miasto przeznaczyło na ten cel 90 tysięcy złotych.

Lubańskie planty – a to dopiero początek

Park, któremu w listopadzie ubiegłego roku nadane zostało imię lubańskiego działacza solidarnościowego Stanisława Kostki, to pierwszy etap dużego projektu. Zrealizowane prace kosztowały prawie 1,7 miliona złotych i obejmowały przebudowę ścieżek parkowych na plantach wzdłuż rzeki Siekierki wraz z renowacją przyległej zieleni oraz montażem elementów małej architektury, w tym ławek multimedialnych i hamaków plenerowych. Park zyskał nowe oświetlenie oraz monitoring.

W projekt wpisują się wcześniejsze inwestycje w rejonie ul. Staszica. Powstały w 2018 roku zakątek miłości z ukwieconymi parasolami i nasadzeniami drzewek wiśni piłkowanej, tworzy wyjątkowy klimat tego miejsca. 

Zieleń w centrum miasta 

Park Niepodległości przy wieży brackiej zyskał nowe oblicze w 2018 roku. Fontanna, trejaże i nowe nasadzenia, a także cień, który dają stare drzewa, sprawiają, że miejsce przyciąga rodziców z dziećmi, młodzież, seniorów… - przekrój wiekowy osób spędzających tu czas jest zróżnicowany. Zwłaszcza w ciepłe dni widać, jak bardzo potrzebne są enklawy zieleni w centrum miasta. Rewitalizacja parku kosztowała prawie 1,3 miliona złotych. 

Parki kieszonkowe

Niełatwo wygospodarować zielone strefy w miejskim krajobrazie. Odpowiedzią na ten problem są parki kieszonkowe. W Lubaniu mamy ich już kilka. Niewielkie skwery zyskały nowe życie, a mieszkańcy kolejne miejsca do odpoczynku, relaksu i kontaktu z przyrodą. Parki kieszonkowe powstały przy ul. Staszica (koszt 150 tysięcy złotych), Zawidowskiej (koszt 130 tysięcy złotych) i Różanej (koszt 110 tysięcy złotych). Estetycznie zagospodarowane skrawki zieleni pojawiają się wszędzie, co widać na przykładzie mini skwerku z ławeczką przy ul. Grunwaldzkiej.

Lubań lubi zieleń

Co roku w mieście sadzone są nowe drzewa i krzewy, dostosowane do naszego klimatu i miejskich warunków, ale też nadające się do formowania i – co ważne – przyjazne owadom zapylającym. Przykładowo w ubiegłym roku przy remontowanym stadionie miejskim przy ul. Ludowej zasadzono ponad 60 nowych drzew (głównie graby). Po zakończeniu prac planowane są kolejne nasadzenia.

Tylko w 2023 roku około 70 drzew posadzono w parku na Kamiennej Górze. Są to buki, dęby, graby, jawory, klony, lipy, platan, sosny, a nawet dwa tulipanowce amerykańskie. 

Przy drodze rowerowej za szpitalem posadzonych zostało 49 lip zwyczajnych, a w planach jest uzupełnienie alei lipowej o kolejne 70 lip. W pasie zieleni przy ul. Izerskiej pojawiło się 16 wiązów, przy ul. Lwóweckiej sześć brzóz, a na Robotniczej trzy klony.

Samorząd do nasadzania zobowiązał również prywatne firmy takie jak sieć dyskontów Dino, która zasadzi 30 drzew.

W przestrzeni miejskiej pojawiają się nie tylko drzewa. Przy skrzyżowaniu ulic Ratuszowa i Podwale na wiosnę czekają rośliny posadzone pod koniec ubiegłego roku. Prawie 500 sadzonek kwiatów i krzewów (m.in.zawilec chiński, rozplenica japońska, kuklik Rubin, kocimiętka Faassena, miskant chiński, imperata cylindryczna, róża Red Fairy Moredfar, turzyca japońska, szałwia omszona, hortensja bukietowa, trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster oraz rozchodnik okazały) sprawią, że odnowiony park nad Siekierką zyska godnego sąsiada.

Zielona przyszłość przed nami

- Wiemy, jak ważne są tereny zielone w mieście. Już dziś, dzięki wsparciu funduszy unijnych, pozyskanych w ramach międzygminnego porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ZOF), planujemy kolejne etapy lubańskich plantzapowiedział Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński.

II i III etap projektu opiewa na 10,5 miliona złotych, w tym prawie 7,5 miliona złotych mamy zagwarantowane z funduszy unijnych w obszarze „Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby, zielona i błękitna infrastruktura”. Cel koncepcji zagospodarowania plant nad Siekierką i obszaru przy cieku wodno-błotnym Gozdnica to ochrona bioróżnorodności i stworzenie mieszkańcom warunków do nieinwazyjnego obcowania z przyrodą. 

Od opracowania projektu zagospodarowania rozpoczną się prace przy rewitalizacji parku im. Ludwika Anioła na Osiedlu Piastów. Wiosną miejsce ożywią nowe nasadzenia. Kolejnym etapem będzie odnowienie nawierzchni alejek. 

15 tysięcy złotych zaplanowano na prace przy pomnikach przyrody. 

Dalsze plany na Kamienną Górę

We wrześniu ubiegłego roku miejski samorząd pozyskał niemal 2,7 miliona złotych na remont i modernizację amfiteatru. Zadanie, którego realizację przewidziano na lata 2024 – 2025, będzie wykonywane etapami. Pierwszy z nich to remont korony amfiteatru wraz z budynkiem technicznym, w którym znajdą się także toalety. Etap drugi obejmie scenę i jej zaplecze, gdzie powstanie budynek z szatniami itp. dla artystów.  

Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej przyświecało tworzeniu wniosku projektowego Odnowa Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu – etap II – Wulkan atrakcji”. Projekt, złożony w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ZOF), opiewa na prawie 3,8 miliona złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie to przeszło 2,6 miliona złotych.

Jak co roku zapewnione są środki (około 100 tysięcy złotych) na prace porządkowe na terenie parku, wykonywane przez pracowników lubańskiego Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych.

Drobne sprawy, które mają znaczenie

Samorząd zadba o potrzeby najmłodszych. Kolorowe i bezpieczne urządzenia zostaną do końca marca zamontowane na placu zabaw przy ul. Parkowej. Nowości mogą się też spodziewać użytkownicy placu zabaw na zapleczu Placu Lompy.  

Miasto regularnie uzupełnia też uliczne kosze na śmieci i kosze na psie odchody. W 2024 roku przeznaczy na ten cel, podobnie jak w latach ubiegłych, 30 tysięcy złotych.

- Zielone miasto z atrakcyjnymi trasami spacerowymi to jeden z celów lubańskiego samorządu. By żyć harmonijnie i w zgodzie z naturą, a także chronić zasoby przyrodnicze, musimy dbać o miejską zieleń. I to właśnie robimypodsumował burmistrz Lubania.

(ŁCR)