Uczniowie klasy mundurowej Straży Granicznej zdawali egzamin końcowy

W dniu 12.03.2024 r. czternastu uczniów czwartej klasy o profilu proobronnym z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, będącej pod patronatem OSS SG w Lubaniu, w trakcie szkolenia dla klas mundurowych przystąpiło do egzaminu końcowego z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

W dniu 12.03.2024 r. czternastu uczniów czwartej klasy o profilu proobronnym z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, będącej pod patronatem OSS SG w Lubaniu, w trakcie szkolenia dla klas mundurowych przystąpiło do egzaminu końcowego z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Każdy z uczniów musiał wykazać się znajomością podstawowych przepisów regulujących służbę w Straży Granicznej oraz umiejętnością strzelania z pistoletu pneumatycznego, a także znajomością budowy broni palnej, będącej na wyposażeniu funkcjonariuszy SG.

Była to pierwsza część egzaminu, gdyż uczniów czeka jeszcze sprawdzian z wychowania fizycznego, który będzie zwieńczeniem ich osiągnięć uprawniających do otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia w klasie mundurowej Straży Granicznej.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy !