Komitety wyborcze mogą nieodpłatnie skorzystać ze świetlic wiejskich w Gminie Leśna na spotkania z wyborcami

W dniu 08 marca 2024 r. Burmistrz Leśnej wydał zarządzenie o numerze 57/2024 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich na terenie Gminy Leśna w celu prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

W dniu 08 marca 2024 r. Burmistrz Leśnej wydał zarządzenie o numerze 57/2024 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich na terenie Gminy Leśna w celu prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

W okresie trwania kampanii wyborczej komitet wyborczy ma prawo do korzystania, na podstawie umowy użyczenia, ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Leśna.

Nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego nie narusza zasad finansowania kampanii wyborczej określonych przepisami Kodeksu wyborczego, o czym stanowią wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 04 marca 2024 r. (https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/59174).

Pełna treść Zarządzenia Burmistrza Leśnej nr 57/2024 z dnia 08 marca b.r. znajduje się tutaj.