Modernizacja „Pałacyku” w Zarębie

Wczoraj nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – Modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin – etap III”. Realizacja tej inwestycji stała się możliwa dzięki zabiegom podjętym przez Włodarza Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń. Podjęta inicjatywa pozwoliła na pozyskanie dofinansowania w kwocie 380 tysięcy złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 83,61 %  ostatecznej wartości inwestycji.

Wczoraj nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – Modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin – etap III”. Realizacja tej inwestycji stała się możliwa dzięki zabiegom podjętym przez Włodarza Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń. Podjęta inicjatywa pozwoliła na pozyskanie dofinansowania w kwocie 380 tysięcy złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 83,61 %  ostatecznej wartości inwestycji.

Jako wykonawcę wyżej opisanej inwestycji, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę PW Company Sp. z o.o. z siedzibą w Olszynie.

Realizacja zadania polegać będzie na remoncie klatki schodowej w zakresie uzupełnienia i odtworzenia tynków i okładzin architektonicznych wraz z modernizacją starej instalacji elektrycznej. Jest to najpilniejszy do wykonania etap z zaplanowanej kompleksowej rewitalizacji pałacu. Zabezpieczenie budynku przed dalszym jego niszczeniem pozwoli również w późniejszych etapach prac na prowadzenie dalszych działań naprawczych. Rewitalizacja pałacu zwiększy także dostępność i atrakcyjność obiektu.

Gratulujemy podjętej inicjatywy, która pozwoli nie tylko na wykonanie modernizacji zdegradowanego obiektu, ale również pozwoli przypomnieć mieszkańcom naszej gminy
o historycznym znaczeniu zarębiańskiego pałacyku, wzmacniając równocześnie lokalną i regionalną tożsamość.

Pamiętajmy, że rozwijając i modernizując naszą małą ojczyznę nie można zapomnieć o historycznych aspektach jej powstania.