Zakończenie kursu doskonaląco - atestacyjnego przewodników psów

W dniu 14.03.2024 r., w OSS SG w Lubaniu zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

W dniu 14.03.2024 r., w OSS SG w Lubaniu zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

W kursie uczestniczyli słuchacze z Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas pobytu w Ośrodku przewodnicy wraz z psami służbowymi, pod opieką kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii korygowali i doskonalili  swoje umiejętności w zróżnicowanym środowisku pracy, nawiązując do sytuacji spotykanych  w codziennej służbie.
Sprawdzianem zdobytych umiejętności w kierowaniu i posługiwaniu się psem służbowym był egzamin, który wszyscy uczestnicy ukończyli z wynikiem bardzo dobrym.

Gratulujemy wysokich wyników na egzaminie oraz życzymy sukcesów w dalszej służbie !

SG w Lubaniu