Kontynuacja remontów dróg na terenie Gminy Siekierczyn

Kolejna droga w Gminie Siekierczyn zyska już wkrótce nową nawierzchnię. Stanie się to możliwe dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń dofinansowania w kwocie blisko 718.000 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej publicznej nr 109662D w Siekierczynie”.

Kolejna droga w Gminie Siekierczyn zyska już wkrótce nową nawierzchnię. Stanie się to możliwe dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń dofinansowania w kwocie blisko 718.000 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej publicznej nr 109662D w Siekierczynie”.

Przedmiotowy remont swoim zakresem obejmie modernizację drogi gminnej nr 109662D długości 0,715 km, w ramach którego nastąpi wykonanie nowej nawierzchni jezdni w standardzie asfaltowym, remont poboczy, elementów odwodnienia oraz dwóch obiektów mostowych, które zyskają również nowe bariery ochronne. Przy okazji prowadzonych prac oczyszczone zostaną również rowy melioracyjne.

Modernizacja tego odcinka drogi wpłynie bezpośrednio na poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy oraz stanie się dopełnieniem inwestycji wcześniej tam wykonanej, polegającej na wybudowaniu energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt wykonania tego zadania wyniesie 897.261 zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, jako wykonawcę zadania, wyłoniono firmę „Urbit” Michalik Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnikach.

Realizacja remontu wymagać będzie czasowej zmiany organizacji ruchu na tym odcinku drogi.

Liczymy na wyrozumiałość z Państwa strony, za którą z góry dziękujemy.