Kurs doskonalący nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom II”

W dniach 12 - 15.03.2024 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców oraz Zakładu Ogólnozawodowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom II”.

W dniach 12 - 15.03.2024 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców oraz Zakładu Ogólnozawodowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom II”.

W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Nadwiślańskiego, Bieszczadzkiego i Karpackiego  Oddziału Straży Granicznej. Przedsięwzięcie skierowane było do funkcjonariuszy, którzy ukończyli I poziom szkolenia z przedmiotowej tematyki oraz pozytywnie zaliczyli egzamin z języka angielskiego. W trakcie zajęć omówiono aspekty prawne doprowadzeń z naciskiem na prawa człowieka.

Wiele uwagi poświęcono sposobom realizacji operacji powrotowych przez Agencję Frontex w oparciu o Code of Conduct. Część praktyczna, realizowana w kadłubie samolotu Boening 737, obejmowała trening sytuacji nadzwyczajnych związanych z aspektami medycznymi, w tym udzielanie pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego.

Jednym z istotnych elementów szkolenia było rozwiązywanie sytuacji konfliktowych podczas każdej fazy doprowadzenia. Poszczególne elementy treningu praktycznego realizowane były w języku angielskim (rozmowa z załogą, rozwiązywanie problemów z kartami pokładowymi, itp.).

SG w Lubaniu