Kurs Instruktorski z zakresu działań specjalnych i ewakuacyjno-desantowych.

W dniach 11 - 15.03.2024 r. funkcjonariusze z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wraz z instruktorami technik wysokościowych z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kurs doskonalący nt. ,,Kurs Instruktorski z zakresu działań specjalnych i ewakuacyjno-desantowych w Straży Granicznej z wykorzystaniem śmigłowca”.

W dniach 11 - 15.03.2024 r. funkcjonariusze z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wraz z instruktorami technik wysokościowych z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kurs doskonalący nt. ,,Kurs Instruktorski z zakresu działań specjalnych i ewakuacyjno-desantowych w Straży Granicznej z wykorzystaniem śmigłowca”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Karpackiego Oddziału SG. Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy z IV Wydziałem Lotniczym SG w Huwnikach BiOSG oraz instruktorami z bieszczadzkiej i podhalańskiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kurs był dedykowany funkcjonariuszom SG z Wydziałów Zabezpieczenia Działań w ramach podnoszenia kwalifikacji i umiejętności służbowych.

Tematyka zajęć obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu przygotowania śmigłowca do działań, prowadzenia łączności podczas wykonywanych akcji specjalnych. Ćwiczono również desantowanie funkcjonariuszy przez wyskok, zjazd na grubej linie, zjazd na linie osobistej, ewakuację na długiej linie.

Kurs instruktorów wysokościowych (pokładowych) ma na celu przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji działań bojowych związanych z użyciem śmigłowca oraz do prowadzenia, w oparciu o współdziałanie ze służbami ratowniczymi, działań w warunkach wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

SG w Lubaniu