Zakończenie kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych

15 marca 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończył się kurs doskonalący instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych.

15 marca 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończył się kurs doskonalący instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych.

Realizacja kursu instruktorskiego zapoczątkowana została w 2021 r. w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich i była odpowiedzią na potrzeby jednostek organizacyjnych SG w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry, realizującej proces szkolenia psów służbowych w placówkach SG.

Podczas dwumiesięcznego szkolenia kandydaci na instruktorów-selekcjonerów z Warmińsko-Mazurskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego oraz Śląskiego Oddziału SG zapoznawali się między innymi z zasadami selekcji psów pod kątem ich doboru do służby, organizacją szkoleń dla przewodników z psami, szeroko pojętą wiedzą o psie i metodach jego szkolenia.

Ponadto przyszli instruktorzy zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wyniku pogryzienia przez psa, jak również pierwszej pomocy udzielanej psom służbowym. Zajęcia praktyczne prowadzone były w korelacji ze szkoleniem specjalistycznym z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

Początkowo uczestnicy kursu obserwowali proces szkolenia i brali udział w zajęciach w charakterze asystentów instruktora, by następnie samodzielnie realizować wybrane zagadnienia z tresury psów. Przedsięwzięcie zakończyło się egzaminem, w ramach którego funkcjonariusze musieli zaprezentować swój warsztat pracy oraz umiejętności, prowadząc samodzielnie zajęcia z ogólnego posłuszeństwa oraz pracy węchowej dla wybranej grupy szkoleniowej, zgodnie z wylosowanymi zagadnieniami.

Dzięki kolejnej grupie instruktorów-selekcjonerów, krok po kroku zbliżamy się do osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie zdolności użytkowych psów służbowych, poprzez realizację szkoleń doskonalących w oddziałach Straży Granicznej pod okiem profesjonalnie przygotowanej kadry.