Radni spotkali się na sesji nadzwyczajnej

18 marca, na wniosek Burmistrza Miasta Lubań, odbyła się LXXXVII sesja Rady Miasta Lubań.

18 marca, na wniosek Burmistrza Miasta Lubań, odbyła się LXXXVII sesja Rady Miasta Lubań.

Sesja nadzwyczajna została zwołana by podjąć uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Lubań na 2024 rok. Radni obradowali, aby zabezpieczyć środki na pilne zadania, między innymi: 

  • ponad 88 tysięcy złotych na nowe przeszkody w rowerowym parku umiejętności;
  • 110 tysięcy złotych na modernizację nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4. Parametry nowej nawierzchni zapewnią między innymi większą ochronę uczniów przed kontuzjami;
  • 115 tysięcy złotych na termomodernizację budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych. 

Po zmianach plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Lubań wynosi 126 944 510,97 zł, natomiast plan wydatków 132 830 342,97 zł.

(ŁCR)