Miejskie inwestycje – Lubań miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami

Samorząd Lubania zdaje sobie sprawę, że dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami to nie tylko wymóg, stawiany przez ustawodawcę. Każdy człowiek – niezależnie od wieku, sprawności czy innych okoliczności – powinien mieć możliwość skorzystania z usług publicznych.

Samorząd Lubania zdaje sobie sprawę, że dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami to nie tylko wymóg, stawiany przez ustawodawcę. Każdy człowiek – niezależnie od wieku, sprawności czy innych okoliczności – powinien mieć możliwość skorzystania z usług publicznych.

Obiekty MOSiR dostępne dla każdego 

Dzięki kompleksowemu remontowi hali sportowej i krytej pływalni oba obiekty są obecnie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Podjazd, szerokie wejścia, szatnia i zaplecze sanitarne, a także mobilny podnośnik basenowy umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich korzystanie z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Podobne założenie przyświecało modernizacji „kartingów” czy budowie wodnego placu zabaw. Podjazdy i toalety pozwalają na korzystanie z obu obiektów osobom z niepełnosprawnościami. 

Obiekt sportowy przy ul. Ludowej ze stadionem i ogólnodostępnymi terenami rekreacyjnymi również będzie przyjazny wszystkim użytkownikom. Pod trybunami zlokalizowana będzie toaleta, spełniająca wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy samych trybunach znajdą się wydzielone miejsca parkingowe. Dzięki wyeliminowaniu barier architektonicznych możliwe będzie poruszanie się po całym obiekcie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły kibicować zawodnikom z poziomu murawy, stojąc nawet tuż przy linii bocznej boiska. 

Dostępność w szkołach i przedszkolach 

Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 sprawił, że obiekt został dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Poruszanie się po budynku oraz wjazd z poziomu terenu na stosunkowo wysoki parter umożliwia specjalny dźwig osobowy. 

W dwóch miejskich podstawówkach (SP2 i SP4) i Przedszkolu Miejskim nr 1 na ukończeniu jest montaż wind zewnętrznych, dzięki którym placówki będą dostępne dla osób, którym z różnych względów pokonanie schodów sprawia trudność. 

Dostępny urząd 

W ubiegłym roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań zamontowana została pętla indukcyjna umożliwiającą osobom z niedosłuchem (częściowym bądź całkowitym) swobodną rozmowę. Na sprawniejszą komunikację mogą liczyć osoby posługujące się polskim językiem migowym. W BOI dostępna jest specjalna aplikacja, dzięki której rozmowa może być prowadzona za pośrednictwem tłumacza online. Urzędnicy skorzystali też z cyklu szkoleń dotyczących dostępności cyfrowej. Na te działania Gmina Miejska Lubań pozyskała 100 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Drogi i parkingi 

Przy inwestycjach drogowych już na etapie projektowym zawsze brane są pod uwagę kwestie dostępności. Obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych, specjalne oznakowanie czy miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami to podstawa. Wyremontowane w ostatnich latach ulice Tkacka, Mikołaja, Graniczna, Grunwaldzka czy Wąska są przykładami dobrych praktyk lubańskiego samorządu. 

W kolejnych inwestycjach też pamiętamy o dostępności 

Przy planowanych kolejnych inwestycjach drogowych w centrum miasta, tj. remoncie ulic Szkolnej, Piramowicza, Szymanowskiego, Placu Lompy, a także niewyremontowanych odcinków ulic Granicznej i Mikołaja również zostaną uwzględnione potrzeby wszystkich użytkowników dróg i ciągów pieszych. 

Lubańskie planty ze strefami bioróżnorodności będą dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez oznakowanie tras, sprofilowanie zakrętów, wypłaszczenie stromych podjazdów i właściwe okrawężnikowanie.  

Warunki dostępności spełni zadaszone boisko wielofunkcyjne „Olimpia”, które już wkrótce stanie przy Szkole Podstawowej nr 4. Zapewni to odpowiednie oznakowanie, pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, wejścia o odpowiedniej szerokości, a także zaplecze sanitarno-szatniowe. 

Kwestie przystosowania obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami zostały też wzięte pod uwagę przy tworzeniu założeń modernizacji amfiteatru w parku na Kamiennej Górze

- Kładziemy szczególny nacisk na działania na rzecz dostępności miejskich obiektów. Osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czasowo lub trwale wymagające ułatwień architektonicznych i nie tylko – wszystkim im mamy obowiązek umożliwić uczestnictwo w życiu miasta. I to robimy, systematycznie likwidując bariery, gdzie tylko możemymówił Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński.  

(ŁCR)