Lubań stara się o środki na remonty mieszkań komunalnych

Dzięki mieszkaniom komunalnym szansę na godne warunki życia mają osoby, którym trudna sytuacja materialna czy rodzinna uniemożliwia wynajem na wolnym rynku.

Dzięki mieszkaniom komunalnym szansę na godne warunki życia mają osoby, którym trudna sytuacja materialna czy rodzinna uniemożliwia wynajem na wolnym rynku.

Gmina Miejska Lubań złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego. 

Miejski samorząd chce wyremontować 15 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni użytkowej mieszkań 37,7 m2. Łączna wartość planowanych prac to ponad 922 tysiące złotych. Zgodnie z założeniami programu, liczymy na bezzwrotne wsparcie w wysokości ponad 737 tysięcy złotych, co stanowi 80% ogólnej kwoty.

(ŁCR)