Zakończenie procedury zatwierdzenia zespołów z PWMW

W dniach 19 - 22.03.2024 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu komisja powołana Decyzją nr 49 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procedury zatwierdzania zespołów z psami do wykrywania materiałów wybuchowych przeprowadziła procedurę zatwierdzenia dla czterech zespołów z PWMW.

W dniach 19 - 22.03.2024 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu komisja powołana Decyzją nr 49 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procedury zatwierdzania zespołów z psami do wykrywania materiałów wybuchowych przeprowadziła procedurę zatwierdzenia dla czterech zespołów z PWMW.

Do procedury zatwierdzenia przystąpiły zespoły pełniące na co dzień służbę w Portach Lotniczych w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego obszary pracy związane z kontrolą bezpieczeństwa obejmują:

•    przeszukanie bagażu rejestrowanego,
•    przeszukanie zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego,
•    przeszukanie ładunków, poczty, poczty i materiałów przedsiębiorstwa,
•    przeszukanie pojazdów,
•    przeszukanie statków powietrznych.

Zatwierdzenie zostało poprzedzone jednodniowym szkoleniem okresowym, którego głównym celem była praca węchowa z wykorzystaniem próbek materiałów wybuchowych, realizowanym pod nadzorem certyfikowanego instruktora z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego z Placówki SG Wrocław-Strachowice z Nadodrzańskiego Oddziału SG – st. chor. szt. SG Agnieszkę OGÓREK. 

SG w Lubaniu