Bezpłatna opieka stomatologiczna dla dzieci w Gminie Siekierczyn

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że dzięki wytężonej pracy oraz podjęciu intensywnych działań i osobistego zaangażowania Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, po wielu latach powraca do naszych placówek oświatowych nieodpłatna opieka stomatologiczna dla dzieci.

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że dzięki wytężonej pracy oraz podjęciu intensywnych działań i osobistego zaangażowania Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, po wielu latach powraca do naszych placówek oświatowych nieodpłatna opieka stomatologiczna dla dzieci.

14 marca nasz włodarz podpisał porozumienie z firmą DirectMedic sp. z o.o., na świadczenie bezpłatnych usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Świadczenia obejmą również działania w zakresie edukacji i profilaktyki ogólostomatologicznej. Z opieki dentystycznej korzystać będą mogły dzieci ze Szkół Podstawowych w Siekierczynie i w Zarębie oraz maluchy uczęszczające do zarębiańskiego przedszkola. Usługi stomatologiczne udzielane będą w gabinecie stacjonarnym oraz w mobilnym gabinecie stomatologicznym, zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorami placówek oświatowych. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z usług dentystycznych udzielone zostaną Państwu przez dyrektorów szkół i przedszkola.

Podpisanie wyżej opisanego porozumienia jest niewątpliwą zasługą i sukcesem włodarza naszej gminy oraz zespołu zaangażowanych ludzi pracujących pod Jego kierownictwem, ponieważ bezpłatna opieka i profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży to istotny element opieki zdrowotnej.

Gmina Siekierczyn