Zakończenie szkolenia podstawowego w OSS SG w Lubaniu

W dniach 21 - 22 marca 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego.

W dniach 21 - 22 marca 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego.

Do egzaminu przystąpiło 147 funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG,  Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału SG. Egzamin był sprawdzianem nie tylko nabytej wiedzy, ale także zdobytych podczas szkolenia umiejętności.

Obejmował część teoretyczną oraz praktyczną z poszczególnych działów szkolenia zawodowego. Z dniem 25 marca 2024 r. absolwenci szkolenia podstawowego rozpoczęli w naszym Ośrodku nowy etap - kontynuują naukę w ramach szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.

SG w Lubaniu