Warsztaty nt. „Administrowania i zarzadzania uprawnieniami w ZSE CBD SG oraz SOC CBD SG”

W dniach 18 – 22.03.2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono warsztaty nt. „Administrowanie i zarządzanie uprawnieniami w ZSE CBD SG oraz SOC CBD SG”.

W dniach 18 – 22.03.2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono warsztaty nt. „Administrowanie i zarządzanie uprawnieniami w ZSE CBD SG oraz SOC CBD SG”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli przedstawiciele Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG, Zarządu Granicznego KG SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem uprawnieniami użytkowników oraz przydzielaniem profili w modułach informatycznych w zakresie właściwości merytorycznej. Zaprezentowano zależności systemów CBD SG CMA i SWK oraz FT- Kadry w zakresie korelacji międzysystemowej.

Wiele uwagi poświęcono aspektom dotyczącym administrowania, zarządzania oraz nadawania uprawnień w modułach ZSE CBD SG i SOC CBD SG.

Ponadto w trakcie zajęć przedstawiono zagadnienia związane z nadzorem nad danymi wprowadzanymi w systemach teleinformatycznych oraz wypracowano wspólny element dotyczący standardów oraz jakości danych.

SG w Lubaniu