Uczniowie Mickiewicza na Uniwersytecie Medycznym

22 marca br. uczniowie klas biologiczno-chemicznych 1B', 1B, 2B', 4B wraz z opiekunami i jednocześnie organizatorami wycieczki: Elżbietą Stępnik, Aliną Mediuch i Edytą Kret uczestniczyli w Dniu Otwartym Uniwersytetu Medycznego.

22 marca br. uczniowie klas biologiczno-chemicznych 1B', 1B, 2B', 4B wraz z opiekunami i jednocześnie organizatorami wycieczki: Elżbietą Stępnik, Aliną Mediuch i Edytą Kret uczestniczyli w Dniu Otwartym Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki prof. dr hab. A. Piwowar, na którym przedstawiono Dziekanów wszystkich wydziałów Uniwersytetu.

Wykłady i warsztaty odbyły się w budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. W salach wykładowych młodzież uczestniczyła w spotkaniach z pracownikami dydaktycznymi i lekarzami na których przedstawiono zagadnienia dotyczące pracy lekarzy, zdrowia, analityki medycznej, farmacji.

W holu budynku zorganizowane były stanowiska prezentujące kierunki kształcenia. Studenci przekazywali informacje dotyczące rekrutacji i działalności Studenckich Kół Naukowych.

Kolejnym wydarzeniem tego dnia było zwiedzanie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dziękujemy

ZSP im. A.Mickiewicza