Kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych

W dniu 21.03.2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończyła się kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych.

W dniu 21.03.2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończyła się kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych.

Szkolenie rozpoczęło się od sprawdzenia poziomu wyszkolenia przewodników z psami, w wyniku którego trzech słuchaczy po uzyskaniu oceny bardzo dobrej powróciło do macierzystych jednostek.

Pozostali słuchacze uczestniczyli w zajęciach, które miały na celu korygowanie występujących błędów, a także doskonalenie umiejętności pracy przewodnika i psa. W trakcie egzaminu, który odbył się w dniach 19 – 21.03.2024 r. przewodnicy musieli wykazać się umiejętnościami pracy z psem w obszarach takich jak: przeszukiwanie pomieszczeń, przeszukiwanie bagaży, przeszukiwanie pojazdów, przeszukiwanie terenu oraz zaprezentowanie się podczas ćwiczeń ogólnego posłuszeństwa.

Wyniki osiągnięte z egzaminu, potwierdziły bardzo dobre przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków służbowych.

Przewodnikom i  psom gratulujemy pozytywnie zdanych egzaminów oraz życzymy sukcesów w dalszej służbie !

SG w Lubaniu