Przewodnicy psów tropiąco-patrolowych oraz psów tropiących szkolili się w OSS SG w Lubaniu.

W okresie od 05 - 08.03.2024 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursów doskonaląco-atestacyjnych dla przewodników psów tropiąco-patrolowych oraz dla przewodników psów tropiących z Warmińsko-Mazurskiego oraz Nadwiślańskiego Oddziału SG. Szkolenia rozpoczęły się od sprawdzenia poziomu wyszkolenia przewodników z psami, w wyniku którego słuchacze, którzy uzyskali oceny bardzo dobre powrócili wraz z psami do macierzystych jednostek.

W okresie od 05 - 08.03.2024 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursów doskonaląco-atestacyjnych dla przewodników psów tropiąco-patrolowych oraz dla przewodników psów tropiących z Warmińsko-Mazurskiego oraz Nadwiślańskiego Oddziału SG. Szkolenia rozpoczęły się od sprawdzenia poziomu wyszkolenia przewodników z psami, w wyniku którego słuchacze, którzy uzyskali oceny bardzo dobre powrócili wraz z psami do macierzystych jednostek.

Pozostali przewodnicy uczestniczyli w zajęciach, które miały na celu korygowanie występujących błędów i złych nawyków, a także doskonalenie umiejętności pracy przewodnika i psa w poszczególnych obszarach. Kurs był realizowany w zróżnicowanym terenie oraz przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Poziom wyszkolenia przewodników z psami został zweryfikowany trzydniowym egzaminem, który zarówno przewodnicy jak i ich podopieczni zaliczyli z wynikami pozytywnymi. 

Panom Komendantom gratulujemy pełnych pasji funkcjonariuszy, a przewodnikom z psami życzymy satysfakcji z pracy oraz sukcesów w codziennej służbie!

SG w Lubaniu