Bezpłatny transport mieszkańców Gminy Siekierczyn do lokali wyborczych w dniu wyborów

Wójt Gminy Siekierczyn informuje, że w dniu 7 kwietnia 2024 roku, na mocy art. 37f Kodeksu wyborczego, zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski wyborców. Transport zorganizowany zostanie do lokali wyborczych położonych na terenie Gminy Siekierczyn.

Wójt Gminy Siekierczyn informuje, że w dniu 7 kwietnia 2024 roku, na mocy art. 37f Kodeksu wyborczego, zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski wyborców. Transport zorganizowany zostanie do lokali wyborczych położonych na terenie Gminy Siekierczyn. 

Zastrzega się możliwość opóźnienia transportu (w granicach kilku minut) w zależności od natężenia ruchu. Rozkład jazdy dostępny jest w załączniku.

Gmina Siekierczyn