Warsztaty dla funkcjonariuszy SG z Wydziałów Zabezpieczenia Działań wchodzących w skład zespołów obserwacyjno-strzeleckich

W dniach 25 - 29.03.2024 w  Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  w Lubaniu zostały zorganizowane warsztaty dla funkcjonariuszy SG z Wydziałów Zabezpieczenia Działań z Morskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, wchodzących w skład zespołów obserwacyjno-strzeleckich.

W dniach 25 - 29.03.2024 w  Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  w Lubaniu zostały zorganizowane warsztaty dla funkcjonariuszy SG z Wydziałów Zabezpieczenia Działań z Morskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, wchodzących w skład zespołów obserwacyjno-strzeleckich.

W trakcie zajęć poruszane były m.in. takie zagadnienia jak:

  • strzelanie precyzyjne na celność i skupienie na dystansie 50-200m, 
  • dokonywanie szacunkowego pomiaru odległości do celów od 100m do 800m z wykorzystaniem siatki celowniczej karabinu, opierając się na obliczeniach kątowych oraz wykorzystując zjawisko paralaksy. 

Ćwiczono również obliczanie oraz wprowadzanie korekty do strzelań kątowych, wykorzystywanie statywów strzeleckich do strzelań z postaw mało stabilnych. Funkcjonariusze poszerzali także wiedzę na temat szerokiego zastosowania optoelektroniki wykorzystywanej w strzelectwie długodystansowym. 

SG w Lubaniu