Inwestycje w Gminie Platerówka

Gmina Platerówka podsumowała prace inwestycyjne.

Gmina Platerówka podsumowała prace inwestycyjne.

TRWAJĄCE INWESTYCJE W GMINIE PLATERÓWKA

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY PLATERÓWKA

Inwestycja polegająca na modernizacji i rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Platerówka jest na przedostatnim etapie procedur formalnych. Gmina otrzymała pozytywną opinię Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dla budowy oświetlenia drogowego w granicach drogi wojewódzkiej w m. Włosień i Platerówka oraz pozytywne uzgodnienie inwestycji Starostwa Powiatowego w Lubaniu, Wód Polskich i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kolejnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i przystąpienie do prac budowlanych polegających na położeniu nowej linii kablowej, dostawieniu ok 120 szt. nowych słupów oświetleniowych oraz wymianie przestarzałych szafek oświetleniowych na szafki wyposażone w inteligentny system sterowania z poziomu Gminy.

 • Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 mln 955 tys. 100 zł brutto,
 • Wkład własny Gminy 39 tys. 900 zł
 • Wartość inwestycji 1 mln 995 tys. zł brutto,
 • Wartość netto inwestycji po potrąceniu podatku VAT 1 mln 349 tys. 593 zł.

REMONT BUDYNKYU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLATERÓWCE

Inwestycja polegająca na remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Platerówce jest w trakcie realizacji. W ramach robót wykonana zostanie m. in. hydroizolacja i ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż nowych zadaszeń drzwi wejściowych, przebudowa i remont wszystkich pomieszczeń oraz wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej.

 

 • Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 mln 773 tys. 432 zł brutto,
 • Wkład własny Gminy 93  tys. 338 zł
 • Wartość inwestycji 1 mln 886 tys. 711 brutto,
 • Wartość netto inwestycji po potrąceniu podatku VAT 1 mln 517 tys. 700 zł.

 

TRWAJĄCE FORMALNOŚCI W CELU REALIZACJI KOLEJNYCH INWESTCYJI NA TERENIE GMINY PLATERÓWKA

W zaangażowanym stadium są procedury administracyjne niezbędne do realizacji planowanych inwestycji, mi.in. decyzje lokalizacyjne po stronie Gminy Platerówka, którymi objęte są następujące zadania inwestycyjne:

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PLATERÓWCE

Modernizacja istniejącego obiektu sportowego w Platerówce, której głównym założeniem jest remont nawierzchni boiska z instalacją odwodnienia płyty, z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia w postaci piłkochwytów, oświetlenia, budowie trybun i wiaty biesiadnej poprzez remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i budowę parkingu jest w końcowym etapie procedur formalnych w przedmiocie wydania decyzji Wójta o ustaleniu lokalizacji inwestycji zgodnie                      z wymaganiami ustawowymi.

Projekt budowlany inwestycji jest w takcie opracowywania.

 

 • Promesa wstępna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w kwocie 3 mln 500 tys. zł brutto,
 • Wkład własny Gminy 350 tys. zł
 • Wartość netto inwestycji po potrąceniu podatku VAT 2 mln 695 tys. zł.

BUDOWA GARAŻU DLA WOZU BOJOWEGO OSP WŁOSIEŃ

Inwestycja budowy garażu dla wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosieniu  również jest w końcowym etapie procedur formalnych w przedmiocie wydania decyzji Wójta o ustaleniu lokalizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Projekt budowlany inwestycji jest w takcie opracowywania. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina przystąpi do procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

 

 • Promesa wstępna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w kwocie 700 tys. zł brutto,
 • Wkład własny Gminy 105 tys. zł
 • Wartość netto inwestycji po potrąceniu podatku VAT 569 tys.105 zł.

 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTCZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY PLATERÓWKA

Realizacja zadania polegająca na remoncie dachów i elewacji budynków Szkoły Podstawowej została zakończona. W ramach inwestycji wykonano remont i docieplenie stropodachów, wymienione zostało pokrycie dachowe, docieplono i odremontowano elewacje budynków.

W budynku Szkoły w Platerówce wymieniona została dodatkowo stolarka okienna i przebudowana kanalizacja deszczowa.

 

 • Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 mln 571 tys. 019 zł brutto,
 • Wkład własny Gminy 285 tys. 668 zł
 • Wartość inwestycji 2 mln 856 tys. 688 zł brutto,
 • Wartość netto inwestycji po potrąceniu podatku VAT 2 mln 322 tys. 510 zł.