W lipcu ruszy rowerowy park umiejętności

Rowerowy park umiejętności to projekt realizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rowerowy park umiejętności to projekt realizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Obiekt, powstający na Zielonym Wzgórzu – zrekultywowanym terenie po dawnym wysypisku śmieci przy drodze krajowej nr 30, miał być otwarty w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac został jednak przesunięty ze względu na zmiany w projekcie, o które zabiegali członkowie klubu sportowego Kwisa Lubań.

Zgodnie z ustaleniami, poczynionymi na spotkaniu przedstawicieli Urzędu Miasta Lubań, Urzędu Marszałkowskiego, firmy, która opracowała wytyczne do projektowania elementów technicznych tras MTB – XC dla Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności oraz przedstawicieli Klubu „Kwisa” Lubań, park zostanie wzbogacony o dodatkowych 12 przeszkód:

  • dwa podjazdy o grząskiej nawierzchni,
  • dwa podjazdy z kamieniami o średnicy około 50 cm,
  • dwa elementy typu „steps” (schody z belek drewnianych, bloków betonowych lub kamiennych),
  • dwa elementy typu „kłody”, symulujące jazdę po korzeniach,
  • „mini jump” – kładka z wybiciem i lądowaniem na terenie pochyłym,
  • dwa elementy „pump&jump”,
  • element typu „drop” – konstrukcja do skoku z wysokości 30-90 cm. 

Rozbudowa i urozmaicenie tras oznacza oczywiście także większe koszty. Dlatego Gmina Miejska Lubań złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dotacji. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. O 88 tysięcy złotych zwiększone zostały również środki z budżetu miasta, o czym zadecydowali radni na sesji Rady Miasta Lubań 18 marca. 

Zgodnie z harmonogramem do końca maja wszystkie trasy, łącznie z najbardziej wymagającym wariantem „pro”, mają być gotowe. Ostatni etap obejmuje wykonanie i montaż infrastruktury towarzyszącej, tj. tablic informacyjnych, znaków informujących o kierunku ścieżki, stojaków na rowery, koszy na śmieci. Zabezpieczone zostaną także drzewa rosnące w sąsiedztwie tras.

Termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2024 roku, co oznacza, że tegoroczne wakacje powitamy z nową atrakcją sportową dla dzieci, młodzieży i nie tylko. 

(ŁCR)