Bożkowice Smart Village - zaproszenie na spotkanie organizacyjne

Sołectwo Bożkowice, Stowarzyszenie Bożkowice oraz Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, zapraszają mieszkańców Bożkowic, oraz mieszkańców Gminy Olszyna, na pierwsze spotkanie z doradcami w celu opracowania koncepcji Bożkowic jako Smart Village.
Sołectwo Bożkowice, Stowarzyszenie Bożkowice oraz Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, zapraszają mieszkańców Bożkowic, oraz mieszkańców Gminy Olszyna, na pierwsze spotkanie z doradcami w celu opracowania koncepcji Bożkowic jako Smart Village.
 
Smart Village to wieś wykorzystująca technologie cyfrowe i innowacje w codziennym życiu, w celu poprawy jakości życia, polepszenia standardu usług publicznych i lepszego wykorzystania zasobów lokalnych. Warto podkreślić, że jeżeli taki dokument zostanie opracowany, to Bożkowice będą pierwszą w Powiecie Lubańskim wsią Smart Village.
 
Zaproszenie na spotkanie kierowane jest również do samorządowców, organizacji społecznych z terenu Bożkowic oraz przedsiębiorców.
 
Informacja: Gmina Olszyna -  Autor: Sławomir Piguła - Promocja Gminy Olszyna/Gazeta Olszyńska