Kurs doskonalący nt. "Czynności służb migracyjnych realizowane wobec cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych”

W dniach 18 - 29 marca 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili kurs doskonalący nt. "Czynności służb migracyjnych realizowane wobec cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych”

W dniach 18 - 29 marca 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili kurs doskonalący nt. "Czynności służb migracyjnych realizowane wobec cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych”.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze SG z Morskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG. Podstawą realizacji przedsięwzięcia było zapotrzebowanie jednostek organizacyjnych SG na zorganizowanie kursu doskonalącego dla funkcjonariuszy SG rozpoczynających służbę w pionie ds. cudzoziemców.

Głównym celem szkolenia było nabycie wiedzy oraz kształcenie umiejętności, w zakresie stosowania przepisów prawa wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP. W trakcie zajęć omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

•    stosowania właściwych podstaw prawnych w zakresie działań podejmowanych wobec cudzoziemców,
•    rozpoznawania i rozróżniania tytułów pobytowych uzyskiwanych przez cudzoziemców na terytorium RP oraz dokumentów potwierdzających status prawny cudzoziemca i wiążące się z tym faktem prawa i obowiązki cudzoziemca. 

Wiele uwagi poświęcono tematyce przeprowadzania i dokumentowania czynności z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Zapoznano także słuchaczy z procedurą przekazywania i przyjmowania osób na terytorium RP na podstawie  prawa krajowego i umów międzynarodowych. Wskazano ogólne zasady przeprowadzania postępowania administracyjnego wobec cudzoziemca. 

SG w Lubaniu