25-lecie Samorządu Powiatu Lubańskiego

22 marca 2024 r. odbyła się uroczystość z okazji  25-lecia Samorządu Powiatu Lubańskiego, która odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku Czocha.

22 marca 2024 r. odbyła się uroczystość z okazji  25-lecia Samorządu Powiatu Lubańskiego, która odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku Czocha.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie przewodniczącej rady Haliny Białoń oraz starosty lubańskiego Walerego Czarneckiego, który przypomniał najważniejsze osiągnięcia naszego samorządu. W swoim wystąpieniu starosta podkreślił, że były to dobre lata dla naszego samorządu, mimo wielu trudności, które nas spotkały – powodzie, pożar czy pandemia.

Powiat Lubański od 25 lat aktywnie realizuje wiele niezbędnych mieszkańcom inwestycji, finansowanych również z funduszy europejskich czy budżetu Województwa Dolnośląskiego. Z okazji tego pięknego jubileuszu Starosta Lubański życzył wszystkim samorządowcom, kierownikom oraz urzędnikom wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności, satysfakcji z dokonań oraz dalszych sukcesów.

Walery Czarnecki wspomniał o stabilizacji sytuacji służby zdrowia, polepszeniu infrastruktury powiatu (od początku istnienia powiatu wyremontowano ponad 171 kilometrów dróg), działaniach w sferze oświaty w tym budowie kompleksu edukacyjnego oraz szeregu projektów unijnych. 

– Inwestycje w Powiecie Lubańskim wyniosły ponad 171 milionów złotych. W tym okresie aż 77 milionów złotych wydatkowano na modernizację ponad 171 kilometrów dróg. Inwestycje w oświacie to ponad 42 milionów złotych, za które wybudowano kompleks edukacyjny, doposażono sale dydaktyczne placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat. Za te właśnie środki rewitalizowany jest również budynek szkoły muzycznej. Blisko 20 milionów złotych to kwota na zwiększenie kapitału zakładowego spółki, zakup tomografu, rtg czy dostosowanie NZOZ-u do niwelowania skutków pandemii. Na bezpieczeństwo publiczne wydatkowano ponad 9,5 mln zł m. in. na zakupy pojazdów dla straży pożarnych – ochotniczych oraz powiatowej, budowę systemu ostrzegania przeciwpowodziowego SOP-Kwisa. Inne wydatki to ponad 14 milionów złotych, które przeznaczone zostały na informatyzację urzędu czy rozwój e-usług. – podkreślił Walery Czarnecki.

Uroczystość 25-lecia uświetnili swoją obecnością Posłanka na Sejm RP Zofia Czernow, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. W swoich wystąpieniach goście wyrazili uznanie dla osiągnieć naszego samorządu.  W spotkaniu uczestniczyli również radni Rady Powiatu Lubańskiego od I do VI kadencji, starostowie lubańscy i przewodniczący rad poszczególnych kadencji, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarzyści. Uroczystość zakończył koncert Alicji Janosz.