Szkolimy jak ratować zdrowie i życie ludzkie

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego przeprowadzili pierwszą edycje kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego przeprowadzili pierwszą edycje kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W szkoleniu, które odbyło się w dniach 10 – 12.04.2024 r. wzięli udział funkcjonariusze z Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego oraz  Nadodrzańskiego Oddziału SG. Przedsięwzięcie miało na celu nie tylko przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, ale również zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami i procedurami ratowniczymi.

Zajęcia teoretyczne połączone były z warsztatami praktycznymi, podczas których funkcjonariusze mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności. Osoba, która zna zasady udzielania pomocy, jest bardziej pewna siebie, skłonna podjąć natychmiastowe działanie i potrafi zapanować nad sobą w trudnych okolicznościach.

Jest to niezwykle ważne, gdyż spokój, adekwatna ocena sytuacji i doraźna pomóc, mogą przynieść natychmiastową ulgę osobie poszkodowanej. Posiadanie wiedzy na temat pierwszej pomocy jest niezwykle istotne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w codziennej służbie mogą napotkać sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji medycznej.

Szybka i właściwa reakcja może decydować o życiu i zdrowiu poszkodowanych. Szkolenie to pozwoliło na ugruntowanie tej kluczowej kompetencji, która jest niezbędna w wielu aspektach służby granicznej. Trzeba działać intuicyjnie, i dlatego warto od czasu do czasu przypomnieć sobie sposób wykonywania podstawowych czynności ratunkowych, potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Słuchacze podkreślili, że zdobyta wiedza i umiejętności są nieocenione i stanowią ważny element przygotowania do pełnienia codziennych obowiązków. Wyrazili również przekonanie, że regularne szkolenia z pierwszej pomocy zwiększają ich gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych i przyczyniają się do podnoszenia bezpieczeństwa zarówno obywateli, jak i ich samych.

SG w Lubaniu