Trenujemy bezpieczną jazdę pojazdami ATV

12 kwietnia 2024 r. grupa funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego, Bieszczadzkiego oraz Śląskiego Oddziału SG ukończyła czterodniowy kurs doskonalący nt. „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”.

12 kwietnia 2024 r. grupa funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego, Bieszczadzkiego oraz Śląskiego Oddziału SG ukończyła czterodniowy kurs doskonalący nt. „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”.

Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Głównym celem kursu jest nabycie i zwiększenie podstawowych umiejętności poruszania się pojazdami ATV, które mają wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariusza podczas ochrony granicy państwowej, kształtowanie prawidłowych zachowań związanych z bezpieczną jazdą oraz dbałością o powierzony sprzęt służbowy SG.

Dzięki nabytym umiejętnościom funkcjonariusze mogą bezpiecznie realizować stawiane zadania w ochronie naszych granic wykorzystując nowoczesne pojazdy ATV. 

SG w Lubaniu