Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

Miłośników futsalu zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich.

Miłośników futsalu zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich.

Turniej odbędzie się 28.04.2024 r. w hali sportowej MOSiR Lubań przy ul. Różanej 2. Rozpoczęcie godz. 9.15

Do udziału zapraszamy max 8 drużyn w składzie max 10 osobowym. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 19.04.2024 r. w MOSiR Lubań pod nr tel. 699 980 631 e-mail: k.baczyk@mosirluban.pl

Zapraszamy!

 

REGULAMIN

Halowego Turnieju w Piłkę Nożną  

Drużyn Amatorskich

28.04.2024 r.

 

 1. Cel:

 

 • Popularyzacja gry w piłkę nożną;
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 • Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji;

 

 1. Organizator :

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 2

59-800 Lubań 75 646 06 06

 

III.       Termin i miejsce:

 

 • 28.04.2024 r., niedziela – Hala MOSiR w Lubaniu;
 • Rozpoczęcie turnieju – godz. 09:15 - otwarcie; godz. 9.30 rozpoczęcie rozgrywek;
 • Zakończenie ok. godz. 16.00 – 17.00.

 

 • Uczestnictwo:
  • Prawo startu mają drużyny zorganizowane (maks. 10 osób);
  • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny organizatorowi oraz złożenie do organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej;
  • Uczestnikiem turnieju mogą by jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia);
  • Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie (od 16 lat) do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej zezwalającego na udział w turnieju;
  • Udział w meczu bierze pięciu zawodników (4 w polu + bramkarz).

 

 1. Zgłoszenia:

 

 • Zgłoszenia drużyn należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 699 980 631 lub pod adresem e-mail:   baczyk@mosirluban.pl   do 19 kwietnia br.

 

 • Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny w dniu zawodów.

 

 1. System rozgrywek i zasady gry:

 

 1. Drużyny (MAKSYMALNIE 8 ZESPOŁÓW) w dwóch grupach grają systemem „każdy z każdym”. Drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca w grupie, rozegrają półfinały, a następnie rozegrane zostaną mecze o miejsca. Drużyny z III i IV miejsc w grupach rozegrają mecz o V miejsce i VII miejsce.
 2. W przypadku mniejszej liczby drużyn (7 i mniej), turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.
 3. Czas gry, w zależności od systemu rozgrywek. Planowany -   15 min. w grupach i po 15’    

w meczach półfinałowych i o miejsca; w turnieju 10 zespołowym czas gry 14’  z 1’ przerwą (decyzje podejmuje organizator).

 1. W grze obowiązują podstawowe przepisy gry PZPN z poniższymi modyfikacjami;
 2. Zmiany hokejowe na własnej połowie boiska, w strefie zmian.
 3.  W przypadku stwierdzenia większej ilości zawodników na boisku niż liczba przewidziana,   
   zostanie nałożona kara minutowa na zawodnika wchodzącego (drużyna gra w osłabieniu – chyba,   

 że w sytuacji gry w osłabieniu traci bramkę – wtedy następuje powrót zawodnika).

 1.  Pole karne-linia ciągła – 6   m.
 2.  Rzut karny –   linia 7 metrów.
 3.  Wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi. Odległość muru od piłki 3 metry
 4.  Piłka odbita od sufitu - rzut wolny pośredni.
 5.  Wyrzut z autu wykonywany jest nogą z ziemi wg przepisów gry futsalu; odległość od wykonawcy 3 m;
 6.  Gra toczy się do czarnych linii autowych.
 7.  Po aucie bramkowym, bramkarz wprowadza piłkę w dowolny sposób, tak by piłka minęła pole bramkowe;
 8. Zakaz gry wślizgiem   (kara 1 min.). Gra wślizgiem nie dotyczy bramkarza w polu karnym dokonującego interwencji. Gra wślizgiem nie dotyczy zawodników, którzy w ten sposób dokonują zatrzymania piłki bez obecności przeciwnika oraz uderzającego na bramkę   nie stwarzając zagrożenia dla przeciwnika.
 9. Kary 1 minutowe (gra wślizgiem, inne)  2 minutowe (niesportowe zachowanie, stworzenie zagrożenia dla przeciwnika, zachowanie w stosunku do prowadzących zawody, inne)  i 3 minutowe (dyskwalifikacja za niesportowe zachowanie do końca meczu, czerwona kartka). Za wybitnie niesportowe zachowanie zawodnik może zostać wykluczony z turnieju.
 10.  Po stracie gola, grę rozpoczyna się od środka boiska. Po stracie bramki przy grze w przewadze drużyna wprowadza brakującego/brakujących zawodników.
 11. Wprowadzenie piłki do gry musi nastąpić w ciągu   4 sekund   od momentu kontaktu
   zawodnika z piłką, w przeciwnym wypadku drużyna traci piłkę.
 12.  O zatrzymaniu czasu podczas gry, decyduje sędzia główny oraz techniczny zawodów.
 13.  O zakończeniu całego meczu decyduje gwizdek sędziego meczu lub syrena.
 14.  Minimalna liczba zawodników na boisku 3. W przypadku mniejszej ilości mecz zostaje  
   zweryfikowany jako v.o.
 15.  Mecze rozgrywane będą wg przedstawionego grafiku minutowego.
 16.  Niestawienie się drużyny w wyznaczonym czasie na boisku, powoduje przyznanie
   walkowera dla drużyny przeciwnej.

 

 • Sposób wyłonienia zwycięzców w grupach :

 

O kolejności w tabeli decyduje:

 1. Większa liczba zdobytych punktów.
 2. Bezpośredni mecz między zainteresowanymi drużynami.
 3. Korzystniejsza różnica strzelonych i straconych bramek.
 4. Większa ilość strzelonych bramek.
 5. Dodatkowa tabela w przypadku trzech i więcej zespołów z taką samą ilością punktów.
 6. Przy remisie (dot. meczów półfinałowych i o miejsca) rzuty karne po 3, a następnie po 1 aż do skutku.
 7. Losowanie.

 

 • Komisja sędziowska:

 

       Komisję sędziowską turnieju stanowić będą sędziowie prowadzący zawody, sędzia techniczny oraz

       organizator. Przewodniczący komisji – przedstawiciel ze strony organizatora.

       Do zadań komisji będzie należało:

 • nakładanie kar indywidualnych na zawodników,
 • rejestrację kar czasowych,
 • rozpatrywanie odwołań,
 • sprawdzanie zgodności list zgłoszeń zawodnikami z faktycznie grającymi,
 • ocena postawy zawodników i osób towarzyszących w trakcie zawodów.

 

IX.               Kary i przewinienia:

 

        Przewiduje się kary czasowe od 1 minuty do 3 minut w zależności od charakteru popełnionego przewinienia. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania możliwe jest wykluczenie zawodnika do końca meczu bez możliwości zastąpienia go rezerwowym – czerwona kartka. Decyzję w sprawie dalszej gry w turnieju podejmie komisja sędziowska, w zależności od charakteru przewinienia.

 

 1. Nagrody:

 

Organizator przewidział nagrody:

 • medale, dyplomy dla drużyn;
 • statuetki indywidualne (najlepszy bramkarz, najlepszy napastnik i najlepszy strzelec).

 

 1. Sprawy różne - organizacyjne:

 

 

 1. Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników oraz osób towarzyszących na wypadek kontuzji, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu. Szatnie mogą być otwarte i dostępne dla postronnych osób z uwagi na obecność w nich dwóch/trzech drużyn.
 2. Każda drużyna powinna posiadać trenera (opiekuna) drużyny, który weźmie na siebie odpowiedzialność za zachowanie zawodników i ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego ich zachowania.
 3. Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu przeznaczonym do gry w halową piłkę nożną.
 4. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. W sprawach dotyczących przepisów gry, a nie ujętych regulaminem, obowiązują przepisy oraz regulamin dyscyplinarny PZPN.
 6. Drużyny powinny posiadać jednakowe stroje z numerami na koszulkach.
 7. Opiekunowie poszczególnych drużyn zobowiązani są do przedstawienia niniejszego regulaminu zawodnikom swoich drużyn oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem akceptacji zawartej
  w nim treści.
 8. Udział w turnieju jest jednoznaczną akceptacją regulaminu turnieju, zwłaszcza wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych celem promocji imprezy w mediach publicznych i na rzecz MOSiR w Lubaniu.
 9. Osoby postronne, kibice, osoby towarzyszące w czasie turnieju swoją obecnością akceptują regulamin MOSiR w Lubaniu, regulamin imprezy i wyrażają bierną zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem promocji imprezy w mediach publicznych.