Psi nos nigdy nie zawodzi

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zrealizowano po raz pierwszy kurs doskonalący z zakresu tropienia w trudnych warunkach terenowych z użyciem dostępnych środków technicznych.

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zrealizowano po raz pierwszy kurs doskonalący z zakresu tropienia w trudnych warunkach terenowych z użyciem dostępnych środków technicznych.

W szkoleniu zorganizowanym w dniach 08 - 19.04.2024 r. uczestniczyło 5 przewodników z psami z Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego Oddziału SG. Przygotowane przez kadrę dydaktyczną Zakładu Kynologii scenariusze przewidywały tropienie z uwzględnieniem zmiany podłoża (betonowe, asfaltowe, pola uprawne, tereny bagienne) oraz warunków terenowych (tereny otwarte, zurbanizowane i zalesione).

Duży nacisk położono też na tropienie śladów pozostawionych przez grupy osób, które następnie rozdzielały się w różne kierunki. Praca psa w zależności od założeń kończyła się odnalezieniem osoby bądź grupy osób lub pozostawionych przez nich przedmiotów.

Przewodnicy wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami ćwiczyli o różnych porach dnia z wykorzystaniem środków technicznych wspomagających pracę z psem m.in.: urządzenia GPS, łączność radiową.

Przypadki przećwiczone w ramach kursu były dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez słuchaczy, tak aby jak najwierniej odwzorować działania, w których uczestniczą przewodnicy z psami w codziennej służbie.

SG Lubań