Szkolimy się wspólnie z Policją Federalną RFN

Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji Federalnej RFN uczestniczyli w kolejnej edycji kursu doskonalącego nt. „Wspólne patrole – kontrola ruchu drogowego”, zorganizowanej przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji Federalnej RFN uczestniczyli w kolejnej edycji kursu doskonalącego nt. „Wspólne patrole – kontrola ruchu drogowego”, zorganizowanej przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Szkolenie w dniach 16 - 19 kwietnia 2024 r. przeprowadzili wykładowcy Ośrodka przy współudziale przedstawicieli niemieckiego Biura Koordynacyjnego dla wspólnych polsko- niemieckich placówek z siedzibą w Świecku oraz instruktorów z Inspekcji Policji Federalnej RFN w Ludwigsdorf i Franfurt. Podczas zajęć teoretycznych omówiono przepisy obowiązujące na terytorium obu państw, zasady użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Wiele uwagi poświęcono również aspektom związanym z legitymowaniem osób, kontrolą drogową, pościgami transgranicznymi czy technikami interwencji. Uczestnicy podnosili także swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie dokonywania kontroli drogowej pojazdów osobowych i autobusów, taktyki i techniki pościgu za pojazdem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz blokady trasy jego przejazdu z wykorzystaniem kolczatki drogowej.

Ponadto zapoznali się z zasadami wzajemnej ochrony informacji niejawnych, regulacjami w tym zakresie oraz koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa informacji, w myśl Umowy między Rządem RP a Rządem RFN w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Nabyta wiedza oraz nawiązane stosunki interpersonalne z pewnością procentować będą podczas wspólnie pełnionej służby, gdzie wzajemne zaufanie i poczucie współodpowiedzialności są gwarantem realizacji zadań na najwyższym poziomie.   

SG w Lubaniu