Sprzątanie Kwisy

Niezliczona ilość plastikowych i szklanych butelek, puszki, folie, fragmenty sprzętu AGD – to odpady zebrane przez pracowników PGW Wody Polskie podczas akcji sprzątania skarpy rzeki Kwisa przy ul. Mostowej w Lubaniu.

Niezliczona ilość plastikowych i szklanych butelek, puszki, folie, fragmenty sprzętu AGD – to odpady zebrane przez pracowników PGW Wody Polskie podczas akcji sprzątania skarpy rzeki Kwisa przy ul. Mostowej w Lubaniu.

Pracownicy Działu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim oraz Nadzoru Wodnego Lubań 22 kwietnia wzięli udział w pracach porządkowych skarpy rzeki Kwisa przy ul. Mostowej w Lubaniu. Prace porządkowe przeprowadzono na odcinku około 300 metrów. Zebrane odpady w ramach współpracy z Urzędem Miasta Lubań zostaną zutylizowane przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

Cały czas w ramach naszej kampanii #WodyToNieŚmietnik przypominamy o tym, jak istotne jest działanie dla poprawy stanu naszych wód, poszerzania wiedzy i edukowania o negatywnych skutkach zaśmiecania wspólnych przestrzeni, w tym terenów nadwodnych. Pracownicy Wód Polskich od 2018 roku biorą udział w szeregu akcji sprzątania, zbierając tony śmieci z terenów przyległych do rzek, jezior i zbiorników przeciwpowodziowych w całym Dolnym Śląsku, a także w części województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego informuje Kierowniczka Nadzoru Wodnego Lubań Aleksandra Czeladka.

Wyrzucanie śmieci do rzek i na brzegi cieków to olbrzymie zagrożenie skażenia wód, niebezpieczne bezpośrednio dla ludzi mieszkających przy rzece jak i dla przyrody. Naukowcy biją na alarm, ponieważ tworzywa sztuczne, ścieki i inne substancje, mogą prowadzić do trwałego skażenia wód oraz środowiska. Problem jest obserwowany na całym świecie, ale w naszym kraju powszechne zaśmiecanie rzek, jezior, ale także lasów, gór i innych miejsc rekreacji można skutecznie zwalczyć za pomocą zmiany zachowania i mentalności społeczeństwa.

Wszelkie przypadki zaśmiecania rzek i skupiska odpadów można zgłaszać pod adresem e-mail: rzekibezsmieci@wody.gov.pl lub w dowolnej jednostce RZGW we Wrocławiu, których lista dostępna jest tutaj.

(Nadzór Wodny Lubań)