Dlaczego wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy są tak ważne?

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego przeprowadzili drugą edycje kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego przeprowadzili drugą edycje kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W przedsięwzięciu zorganizowanym w dniach 23 - 25.04.2024 r. wzięli udział funkcjonariusze SG z Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważne z kilku powodów. Funkcjonariusze SG często są pierwszymi osobami na miejscu, gdy dochodzi do wypadków lub nagłych sytuacji zdrowotnych. Szybkie i skuteczne reagowanie może uratować życie lub zapobiec poważnym obrażeniom. W ramach swoich obowiązków funkcjonariusze mogą napotkać osoby potrzebujące pomocy medycznej.

Posiadanie wiedzy z pierwszej pomocy pozwala na humanitarne traktowanie wszystkich osób bez względu na ich status. Pierwsza pomocy jest częścią szerokiego zakresu umiejętności, które funkcjonariusze powinni posiadać, aby efektywnie wykonywać swoje zadania. To podnosi profesjonalizm i gotowości do działania w różnych sytuacjach.

Straż Graniczna często współpracują z innymi służbami, takimi jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe czy Straż Pożarna. Fachowa wiedza i skuteczność z zakresu pierwszej pomocy ułatwiają tę współpracę i pozwalają na lepszą koordynację działań, a także stanowią ważny element przygotowania do pełnienia codziennych obowiązków.

Słuchacze wyrazili przekonanie, że regularne szkolenia z pierwszej pomocy zwiększają ich gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych i przyczyniają się do podnoszenia bezpieczeństwa zarówno obywateli, jak ich samych.

SG w Lubaniu