Agencja Frontex szkoli funkcjonariuszy z Republiki Macedonii Północnej

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Republiki Macedonii Północnej, dotyczące organizacji operacji powrotowych realizowanych drogą lotniczą.

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Republiki Macedonii Północnej, dotyczące organizacji operacji powrotowych realizowanych drogą lotniczą.

Przedsięwzięcie zorganizowano w dniach 15-19.04.2024 r. we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (COPE MSWiA) oraz Agencją Frontex. Wzięło w nim udział ośmiu funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za operacje powrotowe z Republiki Macedonii Północnej, którzy pod okiem wykwalifikowanej, międzynarodowej kadry trenerów Agencji Frontex zapoznali się z przepisami oraz dobrymi praktykami dotyczącymi przygotowywania oraz przeprowadzania operacji powrotowych.

Wśród trenerów Agencji Frontex byli również funkcjonariusze Zespołu ds. Organizacji Powrotów Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu. W trakcie zajęć omawiano między innymi zagadnienia dotyczące roli Agencji Frontex podczas operacji powrotowych, przygotowywania dokumentacji z przebiegu operacji, zakresu dozwolonych środków przymusu bezpośredniego.

Słuchacze uczestniczyli także w symulacji operacji powrotowej drogą lotniczą. Na koniec uczestnicy przystąpili z sukcesem do egzaminu końcowego oraz otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu wdrażanego przez COPE MSWiA wraz z KGSG oraz UDSC pn. „Wzmacnianie systemu zarządzania w obszarze migracji i azylu w Republice Macedonii Północnej – MANOMA”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Partnerstwa Migracyjnego (MPF) ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027. Udział trenerów Agencji Frontex współfinansowany był ze środków UE zarządzanych przez Agencję. 

SG w Lubaniu