Zmiany w odbiorze odpadów w Świeradowie-Zdroju

Z uwagi na przypadające Święto Pracy (01.05), odbiór odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne), zostanie zrealizowany w dniu 30.04.2024 r. (wtorek).

Z uwagi na przypadające Święto Pracy (01.05), odbiór odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne), zostanie zrealizowany w dniu 30.04.2024 r. (wtorek). 

Z kolei odbiór odpadów zmieszanych przypadający na Święto Narodowe 3 Maja (03.05) zostanie zrealizowany w dniu 04.05.2024 r. (sobota).

Harmonogram maj-czerwiec.