Lipowa w remoncie

Remont ulicy Lipowej w Zarębie dobiega końca. Był to niezwykle długi proces. Powiat wyłonił wykonawcę a modernizacja zbliża się wielkimi krokami ku końcowi. Firma, która podjęła się modernizacji tego traktu to ELTOR Państwa Figurskich.

Remont ulicy Lipowej w Zarębie dobiega końca. Był to niezwykle długi proces. Powiat wyłonił wykonawcę a modernizacja zbliża się wielkimi krokami ku końcowi. Firma, która podjęła się modernizacji tego traktu to ELTOR Państwa Figurskich.

- Środki na remont pozyskaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Zakres prowadzonych robót uwzględnia wymianę przepustów pod zjazdami, wyprofilowanie rowów odwadniających, wykonanie zjazdów na drogi gminne i posesje a kanałem technologicznym. Kwota zadania to ponad 3 miliony złotych, a ilość środków zewnętrznych pozyskanych na ten cel to 1 milion 652 tysięcy złotych. – mówi Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

W ramach zaplanowanych prac wykonawca ma za zadanie ułożenie nowej nawierzchni,  wyrównanie i uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym. W zadaniu uwzględniono również wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z kanałem technologicznym, a także wymianę znaków pionowych zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania.

Powiat lubański