Warsztaty dla administratorów w zakresie zarządzania użytkownikami oraz nadawania uprawnień (CMA i SWK)

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się  X edycja warsztatów dla administratorów w zakresie zarządzania użytkownikami oraz nadawania uprawnień (Centralnego Modułu Administracyjnego ZSE 6 i Systemu Wspomagania Kierowania).

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się  X edycja warsztatów dla administratorów w zakresie zarządzania użytkownikami oraz nadawania uprawnień (Centralnego Modułu Administracyjnego ZSE 6 i Systemu Wspomagania Kierowania).

Warsztaty w dniach 23 – 26.04.2024 r.  przeprowadzili funkcjonariusze SG z Wydziału Informacji i Baz Danych oraz Wydziału Służby Granicznej Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, przy współudziale wykładowców Zakładu ds. Cudzoziemców naszego Ośrodka.

Uczestnikami spotkania były osoby na co dzień zajmujące się administracją systemów CMA i SWK w oddziałach i placówkach SG.

Tematyka zajęć związana była z zarządzaniem systemami informatycznymi CMA i SWK, a także nadzorem nad jakością danych zamieszczanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w systemach informatycznych, wykorzystywanych podczas realizacji zadań służbowych.

SG w Lubaniu