Dyżury poradnictwa specjalistycznego w maju 2024 r.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

08.05.2024 r. – godz. 10.00-12.00
27.05.2024 r. - godz. 16.00-18.00

Terapeuta

10.05.2024 r. – godz. 10.00-12.00
29.05.2024 r. - godz. 16.00-18.00

Prawnik

06.05.2024 r. – godz. 10.00-12.00
18.05.2024 r. – godz. 11.00-14.00
20.05.2024 r. – godz. 09.00-11.00
25.05.2024 r. – godz. 11.00-14.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334