Zbigniew Zjawin Starostą Lubańskim

7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Lubańskiego VII kadencji. Na stanowisko starosty wybrano Zbigniewa Zjawina, dotychczasowego zastępcę Wójta Gminy Siekierczyn. W sesji uczestniczyło 17 radnych Rady Powiatu Lubańskiego, wybranych na kadencję 2024-2029.

7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Lubańskiego VII kadencji. Na stanowisko starosty wybrano Zbigniewa Zjawina, dotychczasowego zastępcę Wójta Gminy Siekierczyn. W sesji uczestniczyło 17 radnych Rady Powiatu Lubańskiego, wybranych na kadencję 2024-2029. 

Zbigniew Zjawin podziękował wszystkim radnym za zaufanie oraz dokonanie wyboru. Podkreślił, że najważniejsza jest współpraca ponad podziałami dla dobra mieszkańców powiatu. W swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu staroście Waleremu Czarneckiemu oraz całemu zarządowi.

- W szczególny sposób pragnę podziękować Panu Waleremu Czarneckiemu. Po ponad 20 latach ciężkiej pracy na rzecz Powiatu Lubańskiego przekazujesz go następcą w dobrej kondycji. Przez 25 lat istnienia nasz powiat nieustannie się rozwijał, budowano drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, remontowano i modernizowano obiekty oświatowe oraz służby zdrowia. Panie Starosto, dziękuję za poświęcenie i zaangażowanie w działaniach na rzecz Powiatu Lubańskiego – mówił Zbigniew Zjawin, starosta lubański.    

W trakcie obrad radni złożyli ślubowanie. Następnie wybrano nowe prezydium rady. Przewodniczącym Rady została Halina Białoń, natomiast wiceprzewodniczącymi Dorota Marek i Bartosz Łasica. W skład zarządu weszli – Magdalena Czuchryta, Waldemar Kwiatkowski oraz Jan Surowiec. Na stanowisko wicestarosty wybrano Konrada Rowińskiego.

Na końcu głos zabrał Walery Czarnecki. Dziękując za wspólne lata pracy, podkreślił, że kończąca się kadencja Rady Powiatu Lubańskiego to czas do podsumowania tego co udało się wspólnie osiągnąć. Te lata to dla Powiatu Lubańskiego okres realizacji strategicznych inwestycji, rozwoju oraz pozyskiwania dużych środków zewnętrznych.

- Te wszystkie lata w których pełniłem funkcję Starosty Lubańskiego były okresem wytężonej pracy. Dzięki współpracy z mieszkańcami, pracownikami, jednostkami organizacyjnymi powiatu, stowarzyszeniami oraz radą udało nam się zrealizować bardzo wiele inwestycji, jak i działań prospołecznych. Dlatego dziś, podsumowując te wszystkie lata – mogę powiedzieć, że razem zmienialiśmy nasz powiat na lepsze – zaznaczył Walery Czarnecki.

Skład Rady Powiatu Lubańskiego VII kadencji 2024-2029

 • Halina Białoń – Przewodnicząca Rady,
 • Dorota Marek – Wiceprzewodnicząca Rady,
 • Bartosz Łasica - Wiceprzewodniczący Rady.

Radni

 • Liliana Czerwińska
 • Magdalena Czuchryta
 • Agnieszka Furmańska
 • Kamil Glazer
 • Waldemar Kwiatkowski
 • Jacek Miedziński
 • Edward Smusz
 • Jan Surowiec
 • Michał Szmigiel
 • Konrad Rowiński
 • Joanna Wilczyńska-Doliba
 • Magdalena Wydra
 • Wojciech Zembik
 • Zbigniew Zjawin

Powiat lubański