Ruszyła druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Leśnej

W tym roku mieszkańcy Gminy po raz drugi mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o tym na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu Gminy Leśna. Kwota do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego to 804 579,44 zł.

W tym roku mieszkańcy Gminy po raz drugi mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o tym na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu Gminy Leśna. Kwota do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego to 804 579,44 zł.

Gmina Leśna została podzielona na 18 okręgów. Podział środków na okręgi przedstawia się następująco:

Projekty można zgłaszać do 31 maja br. Po analizie uwag zgłaszanych przez mieszkańców została zniesiona „rejonizacja” zgłaszanych projektów.

Wszelkie informacje można znaleźć na: https://lesna.budzet-obywatelski.org/ oraz http://bip.umlesna.nv.pl/m,1002,edycja-2024-2025.html