Milionowe inwestycje w powiatową edukację

Łączna wartość inwestycji w edukację powiatową, które realizowane będą aż do roku 2026 wynosi ponad 28 mln zł. Zaznaczyć należy, że powiatowy budżet uzupełnia te działania kwotą 2,82 mln zł. – mówi Walery Czarnecki.

Łączna wartość inwestycji w edukację powiatową, które realizowane będą aż do roku 2026 wynosi ponad 28 mln zł. Zaznaczyć należy, że powiatowy budżet uzupełnia te działania kwotą 2,82 mln zł. – mówi Walery Czarnecki.

Największą inwestycją, której pierwszy etap rozpoczął się w poprzednim roku i zakończył się w tym jest modernizacja budynku Szkoły Muzycznej  na Kamiennej Górze. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Przewidywany koszt zadania 7, 75 mln zł. W ramach prac zaplanowano m.in. wymianę okien, remont elewacji zewnętrznej, rekonstrukcję tarasów, wymianę instalacji wewnątrz budynku, remont więźby dachowej, kominów wraz z naprawą elewacji zewnętrznej i hydroizolacji.   

Drugim co do wartości zadaniem będzie modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej wraz z otoczeniem przewidywany koszt ponad 5 mln zł. W chwili obecnej trwają przygotowania do jej realizacji.

Na tym jednak nie koniec. Powiat Lubański przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji są to modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza, a przewidywany nakład finansowy 2 mln zł. Kolejnym zadaniem realizowanym w latach kolejnych będzie również modernizacja budynku Zespołu Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w miejscowości Włosień. Kwota inwestycji to 1,2 mln zł.

Powiat lubański