I sesja Rady Gminy w Platerówce

7 maja 2024 roku odbyła się I sesja Rady Gminy w Platerówce. Sesję do wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Ryszard Zapotoczny.

7 maja 2024 roku odbyła się I sesja Rady Gminy w Platerówce. Sesję do wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Ryszard Zapotoczny.

Po otwarciu sesji, przywitaniu zgromadzonych oraz Hymnie Narodowym, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Platerówce Pani Maria Dutka wręczyła radnym oraz wójtowi zaświadczenia o wyborze.

Następnie Radni oraz Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki złożyli ślubowanie.

Podczas sesji wybrano Pana Michała Mazura na Przewodniczącego Rady Gminy, a Pana Romana Budzana na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Radni Rady Gminy w Platerówce IX kadencji (na lata 2024 – 2029):

 • Roman Budzan;
 • Agnieszka Dmochowska;
 • Angelika Dmochowska;
 • Tomasz Hrynkiewicz;
 • Zofia Jakubczyk;
 • Jan Kuśnierz;
 • Michał Mazur;
 • Angelika Michno;
 • Rafał Mikiszewski;
 • Magdalena Pawłowska;
 • Ryszard Robakowski;
 • Zdzisław Soja;
 • Mirosław Świeżak;
 • Zbigniew Waszkiewicz;
 • Ryszard Zapotoczny.

Gmina Platerówka