Warsztaty dla Służby Dyżurnej Operacyjnej

W dniach 7 – 10 maja 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zrealizowano warsztaty dotyczące pełnienia Służb Dyżurnych Operacyjnych, zorganizowane przez Zarząd Graniczny Komendy Głównej SG.

W dniach 7 – 10 maja 2024 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zrealizowano warsztaty dotyczące pełnienia Służb Dyżurnych Operacyjnych, zorganizowane przez Zarząd Graniczny Komendy Głównej SG.

W warsztatach udział wzięła kadra kierownicza z Wydziałów Granicznych/Graniczno-Morskiego realizująca zadania w pionie służb dyżurnych operacyjnych SG i dyżurni operacyjni jednostek organizacyjnych SG. Podczas warsztatów omawiano funkcjonalności nowo wdrażanego systemu SWK2 w zakresie: Książka Służby, Mapa Sytuacyjna oraz Archiwum Zdarzeń. Poruszano tematykę w zakresie możliwości funkcjonalnych oraz wprowadzenia ewentualnych korekt we wskazanych obszarach.

Omówiona została również analiza potrzeb w zakresie Raportowania w SWK2 i wprowadzenia zmian w katalogu zdarzeń meldowanych. Dyskusji poddano wiele znaczących kwestii w zakresie organizacji służby dyżurnej operacyjnej w kontekście wprowadzanych zmian, co znacząco wpłynie na efektywność realizowanych zadań służbowych.

Warsztaty prowadził płk SG Piotr Kozioł - Naczelnik Wydziału Służby Dyżurnej Operacyjnej Zarządu Granicznego KG SG.

SG w Lubaniu