Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy

Język polski, matematyka i język obcy nowożytny to przedmioty, z którymi będą musieli zmierzyć się uczniowie klas ósmych podczas egzaminu podsumowującego naukę w szkole podstawowej.

Język polski, matematyka i język obcy nowożytny to przedmioty, z którymi będą musieli zmierzyć się uczniowie klas ósmych podczas egzaminu podsumowującego naukę w szkole podstawowej.

W lubańskich podstawówkach do egzaminu ósmoklasisty przystępuje w tym roku 84 uczniów. To dla nich pierwszy poważniejszy egzamin, więc wielu uczniom towarzyszy niemały stres. 

- Może będzie „Pan Tadeusz”? - dziś dominowały domysły na temat lektur. W kolejnych dniach uczniowie skorzystają z wiedzy i umiejętności nabytych podczas lekcji matematyki i języka obcego. 

Egzamin na zakończenie szkoły podstawowej to ważny element decydujący o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – połowa punktów to właśnie rezultat tego sprawdzianu. Z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów (po 35 z języka polskiego i matematyki oraz 30 z języka obcego). 

Naszym ósmoklasistom życzymy „połamania pióra” oraz dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

(ŁCR)