Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert.

Nazwa konkursu: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień

Termin realizacji zadań: 01.06.2024- 30.09.2024

Kwota przeznaczona na zadania 120 000,00 zł

Wyniki konkursu:

1. Fundacja MA-KO Sport Lubań: Wakacje z MA-KO SPORT-2024, 35 000,00 zł.

2. Akademia Sportu Prime Lubań: Organizacja zajęć grupowych w formie letnich warsztatów w formie stacjonarnej wykorzystującej sport i karate olimpijskie jako profilaktykę uzależnień dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Miasta Lubań, 15 000,00 zł.

3. Fundacja Fucco: Bezpieczne Wakacje z Krav Magą, 0,00 zł.

4. Klub Sportowy Bojan Boks Lubań: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień na obozie sportowo-rekreacyjnym w Karpaczu, 35 000,00 zł

5. Klub Sportowy Łużyce Lubań: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień: 35 000,00 zł.

6. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju: "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu: 0,00 zł

Burmistrz Miasta Lubań Grzegorz Wieczorek

Załącznik