Parking przy lubańskim szpitalu darmowy

Przyszpitalne parkingi pozostają w kompetencjach kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego dany szpital. W tym tygodniu Starosta Lubański zdecydował o tym, że wjazd na teren Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu jest darmowy. Od stycznia 2023 roku opłata za wjazd na teren szpitala wynosiła 5 zł.

Przyszpitalne parkingi pozostają w kompetencjach kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego dany szpital. W tym tygodniu Starosta Lubański zdecydował o tym, że wjazd na teren Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu jest darmowy. Od stycznia 2023 roku opłata za wjazd na teren szpitala wynosiła 5 zł.

Znaczący wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) mają podmioty tworzące, w większości przypadków są to jednostki samorządu terytorialnego, do których również można zgłaszać propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania podległych im placówek. W przypadku lubańskiego szpitala jest to Powiat Lubański.

Dlatego też jedną z pierwszych decyzji Zbigniewa Zjawina, nowo wybranego Starosty Lubańskiego jest odstąpienie od pobierania opłat. Stan techniczny nawierzchni na wjeździe, drogach wewnętrznych i parkingu szpitala od lat pozostawia wiele do życzenia. Zarząd Powiatu Lubańskiego dostrzega problem i stąd pierwsze decyzje.  

Po dyskusji z prezesem Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu ustaliliśmy, że  wjazd na teren szpitala będzie darmowy.  Co do tematu nawierzchni i parkingu szpitala, jest to od lat niezałatwiona sprawa, która w najbliższym czasie zostanie przeanalizana. Musimy razem z zarządem Łużyckiego Centrum Medycznego przeanalizować ten temat i znaleźć rozwiązania, bo nie widzę możliwości żeby ten stan trwał w nieskończoność. Wariantów jest kilka i będą realizowane. Oczywiście to nie jest perspektywa tygodnia czy dwóch miesięcy. Na to wszytsko potrzeba czasu, ale te usprawnienia na pewno będą wdrażane – tłumaczy Zbigniew Zjawin, Starosta Lubański.

Powiat lubański